Hvordan ser processen ud?

Image

Hvordan ser processen ud?

Processen og metoderne vil være meget anderledes end og adskille sig betydeligt fra de, som anvendes på andre typer af lederkurser, idet de er iscenesat således, at det
åbner mulighed for:

 • At vi reelt går på opdagelse i deltagernes ledelsesmæssige virkeligheder
 • At vi træner og udvikler fokuseret med udgangspunkt i denne virkelighed
 • At vi tager afsæt i og bygger på den enkelte deltagers personlighed og kompetencer – og dermed ikke sigter mod modeladfærd, men mod en reel emotionel og mental autenticitet i ledelsespraksis
 • At deltagerne, via de parallelprocesser, som er til stede i forløbet, kan bære læringen fra gruppens proces med ind i egen ledelsespraksis
 • At spejlingen og den tilknyttede feedback ikke tilvejebringes via tests men foregår levende via reel tilstedeværelse af den/de, som observerer den enkeltes faktuelle ledelse
 • At refleksion og teori-input beriger og perspektiverer praksis – modsat at skabe eller styre praksis

De temaer vi arbejder indenfor, centrerer sig om relations- og autenticitetsteori:

 • At arbejde relationelt
 • At se og forstå virkeligheden
 • At arbejde emotionelt forankret imellem tanke og følelse
 • Identitet og identifikation
 • Ledsagelse og forbindelse
 • Etik og kompleksitet
 • At bevæge, at bevæge sig og at skabe bevægelse

Temaer er underbygget med udvalgt klassisk, relevant litteratur og især nyere teori.

Hvorfor deltage på dette forløb?

Du har sandsynligvis været på en del lederkurser eller måske en lederuddannelse og har læst meget om ledelse. Du har opdaget, at ledelse er mere end teknik eller værktøjer. Du har erkendt, at ledelse er kompleks og at relationer spiller en afgørende rolle for samspillet og flowet i den arbejdsmæssige sammenhæng. Du ved meget om ledelse og kan sikkert også sætte ord på mange elementer i ledelse.

Men du har også en tvivl. En tvivl om hvordan du mærker ledelse, om hvordan du bærer og bruger dig selv og om hvordan du indgår i professionelle relationer til andre. Du er også i tvivl om, hvilken betydning og effekt din ledelse har. Og om, hvordan andre ser dig i din ledelse. Du er ikke blank på disse spørgsmål, men nærer en sund tvivl og nysgerrighed.

Dette forløb giver dig mulighed for at komme tættere på dig selv i dit ledelsesarbejde og få indsigt i, hvordan du skaber optimale, professionelle relationer. Du lærer meget om, hvordan din virkelighed og dagligdag bedst muligt kan hænge sammen med din ledelse. Og du vil blive udfordret og komme til at lære meget af at være og arbejde sammen med andre ledere og deres virkeligheder.