Behovet, udsigt & indsigt

Image

Behovet, udsigt & indsigt

 • Vil du være bedre til at skabe en organisation i flow og har du lyst til at udvikle dig som leder?
 • Bliv mere bevidst om din ledelse og få mulighed for at udvikle den ledelse, du giver og leder andre med.
 • Du ønsker at yde en indsats for sammen med andre at udvikle dig selv og dem

Når vi ovenfor skriver ”organisation i flow”, mener vi bedre, sjovere, rigtigere, og især lettere – altså mere i flow. Du har som leder et ansvar for at skabe dette livsvilkår i dit ledelsesarbejde som leder i din organisation. I et mere rationelt sprogbrug ville ”flow” blive erstattet med ordet ”optimal”. En organisation, der er i flow, fordrer autentiske og modige ledere.

Hvad stiller vi i udsigt?

Organisatorisk effektivitet og produktivitet kræver god ledelse. Vi sætter bedre ledelse i udsigt:

 • Lederudvikling er udvikling, der hænger sammen med både forståelser (tanker), refleksioner (omtanker) og iagttagelser og sansninger (fornemmelser og intuition).
 • Lederudvikling er tæt sammenflettet med dig som menneske og det, du opfatter som ledelse – og det du rent faktisk gør i din ledelse. Og niveauet af din opmærksomhed på, hvad du fornemmer, tænker og gør.

   Det vil sandsynligvis påvirke både effektivitet og produktivitet i en positiv retning.

Hvad får du af indsigt?

Hvis du klart kan observere, hvad der sker og bliver mere bevidst om din ledelse, kan du også bedre træffe beslutninger om, hvad du ledelsesmæssigt skal gøre. Vi antager, at ledelse hviler på disse tre vigtige elementer:

 • at kunne skabe stærke, professionelle relationer – herunder at vide, hvem man selv er som leder
 • at kende sit etiske ståsted – herunder at kunne bidrage til, arbejde med og bevæge mennesker hensigtsmæssigt i arbejdsmæssige og organisatoriske processer
 • at arbejde med sin evne til at omsætte tanker, refleksioner og følelser til relevante og præcise handlinger til gavn for andre – herunder kunne bevæge og skabe bevægelse i
  både negative, udfordrende, positive og modsætningsfyldte situationer.

Hvordan opnår du bedre udsigt og større indsigt?

Det gør du ved sammen med andre at undersøge din ledelsespraksis – det vil sige den måde, du udøver ledelse på i dag i din daglige virkelighed. At arbejde på at gøre din ledelsesmæssige værditilførsel større – lede en organisation til bedre flow – ved at du;

 • får større overskud – herunder ro, nærvær og en realistisk tilgang
 • klarere formulerer og tager stilling til dine autentiske værdier og din etik som omsættes i din ledelsesmæssige praksis
 • udvikler en stærkere relationskompetence – der giver din ledelse det nødvendige udgangs-punkt for at kunne agere i en fælles ledelsesproces sammen med og overfor andre

Sammen med andre får du udvidet din forståelse gennem aktuel og beskrivende teori og modeller, trænet din refleksionsevne, udviklet din evne til ”at se bedre” – og dermed handle rigtigere, mere præcist og relevant.  Endelig kommer du til at deltage i en personlig udviklingsproces, hvor du oplever en naturlig udvikling i forhold til din daglige ledelsespraksis, som løbende bliver forbedret.

Du kender musikken. Du kender trinnene. Nu vil du lære at danse.